Tack för mej

Vid Södra Norrlands frilanssektions årsmöte i februari valdes en ny styrelse och jag tackade för mej efter åtta år som ordförande. Det har varit kul och givande att leda sektionen…. Läs mer »

Coronainfo

Hej! Det jobbas från olika håll inom Journalistförbundet på att få fram stödåtgärder för frilansar under coronakrisen. Här kommer info om det. Statens företagsstöd har i första hand riktats till… Läs mer »

Medlemsbrev 18.12.2019

Det varit en lång och intensiv höst med många fackliga frågor på bordet. Möten/Kurs: Vi har haft tre möten under hösten, två styrelsemöten, samt ett medlemsmöte med lunch och Frilans Riks… Läs mer »