Tack för mej

      Inga kommentarer till Tack för mej

Vid Södra Norrlands frilanssektions årsmöte i februari valdes en ny styrelse och jag tackade för mej efter åtta år som ordförande. Det har varit kul och givande att leda sektionen. Jag önskar nya styrelsen all lycka men har inte lagt av helt med fackligt arbete utan fortsätter som valberedare och med arvodeskampanjen. Den går framåt, bland annat har Journalistförbundet slutit ett kollektivt frilansavtal med LO:s Mediehus. Förhoppningsvis innebär också den nya upphovsrättslagstiftningen förbättringar för frilansar.

Karin Kämsby