Bli medlem

Gå med i Södra Norrlands frilanssektion. Ansökan görs på Journalistförbundets hemsida. Sektionen organiserar frilansande journalister, fotografer med flera yrkesgrupper inom media verksamma i Västernorrlands, Jämtlands och Gävleborgs län. Vi är en sektion inom Frilans Riks, klubben för frilansande journalister inom Journalistförbundet.
Vi brukar ordna frilansluncher runt om i vårt område. Då träffas vi under trevliga former.
Vi gör gärna något extra av våra årsmöten som brukar vara välbesökta.
Viktiga frågor som vi jobbar med är upphovsrätt och arvoden.
Medlemskapet i Journalistförbundet innebär en rad fördelar för dig som frilans, till exempel gratis kurser och rådgivning genom Journalistförbundet frilans och Frilansjouren, frilansjouren[snabela]sjf.se. Där finns bland annat faktureringsguiden. Du får också tillgång till Arvodesguiden, där vi kan se vad olika uppdragsgivare betalar. Informationen bygger på medlemmarnas rapporter. Frilansrekommendationen och Frilanskalkylatorn hjälper oss att räkna ut ett skäligt arvode. Marknadsför din verksamhet i Frilanskatalogen. Journalistförbundet har också en rad stipendier som du kan söka.