Vår motion till Journalistförbundets kongress

Motion till Frilans Riks årsmöte och Journalistförbundets kongress 2018
Tjänstepension från första anställningsdagen för dem som är födda 1978 eller tidigare
Vi yrkar på
– Att Journalistförbundet verkar för en ändring av reglerna i ITP så att arbetsgivaren betalar in tjänstepension för dem som är födda 1978 eller tidigare från första anställningsdagen.
En sådan ändring skulle vara mer rättvis för dem som är födda som är födda före 1978 eller tidigare. Samtidigt blir det dyrare för arbetsgivaren att utnyttja vikarier vilket i sin tur motverkar vikariekaruseller. Det här är viktigt för såväl anställda som frilansar då många frilansar är kombinatörer.
I dag ser villkoren ut så här:
Har din arbetsgivare kollektivavtal betalar den in pengar till din tjänstepension även om du är visstidsanställd. Men reglerna varierar beroende på när du är född:
” Är du född 1978 eller tidigare tillhör du ITP 2 som är en förmånsbestämd tjänstepension. För att tjäna in till den måste du ha varit anställd i tre månader.
” Är du född 1979 eller senare tillhör du ITP 1 som är en premiebestämd tjänstepension. Här betalar arbetsgivaren in till din pension från första dagen du är anställd.
Källa: se Journalistförbundets hemsida

Mellannorrlands frilansklubbs årsmöte den 16 januari 2018.
Motionen antogs av Frilans Riks årsmöte den 13 februari 2018.