Medlemsbrev 20.11.2017

      Inga kommentarer till Medlemsbrev 20.11.2017

Medlemsbrev Mellannorrlands frilansklubb 20.11.2017

Årsmöte i Sundsvall 16 januari 2018: Efter diskussion har styrelsen ändrat planerna för årsmötet och det blir i Sundsvall den 16 januari 2018 kl 10.00–16.00 (cirkatider). Vi träffas på Sundsvalls kreativa centrum Grönborg där vi har årsmötesförhandlingar, äter lunch och testar ny teknik, till exempel 3D och virtual reality. Dessutom kommer Li L’Estrade, redaktionell samordnare på Mittmedia, att berätta om hur de arbetar med plusmärkta artiklar och klick. Vi behöver också ha en diskussion om vår framtida organisation.

Kris i klubben: Efter avgångar har vi bara en ersättare i styrelsen och endast en valberedare. De senaste åren har det varit svårt att få medlemmar att ta fackliga uppdrag. Vi är 46 medlemmar i Jämtland, Västernorrland och Gävleborg. Av dem bor 14 i Jämtland, 16 i Gävleborg, tolv i Sundsvall/Medelpad och fyra i Ångermanland. Nu behöver vi någon frivillig som kan gå in som valberedare inför årsmötet. Vi skulle också behöva frivilliga som är beredda att gå in åtminstone som ersättare i styrelsen. Kontakta styrelsen om du är intresserad: Olof Axelsson, Therése NyFredrik Mårtensson, Karin KämsbyPeder Andersson eller Daniel Arnfjell. Om vi inte kan få folk till fackliga uppdrag i klubben tvingas vi upplösa klubben och överföra medlemmarna till någon angränsande klubb.

Journalistförbundets styrelse har aviserat att den kommer med två motioner om stadgeändringar till kongressen i april 2018. Den ena handlar om att lägga ner förbundets distrikt. Flera av distrikten saknar verksamhet. Vårt distrikt, Frilans Riks, har däremot verksamhet. Frilans Riks styrelse kommenterar planerna här. Går förslaget igenom blir hela Frilans Riks en klubb. Nuvarande klubbar, till exempel vår klubb, kan enligt förslaget organisera sig som intresserföreningar. Frilans Riks hade i början av november 1757 medlemmar fördelade på nio frilansklubbar.
Den andra motionen från förbundsstyrelsen handlar om att öppna förbundet för journalister som jobbar med content, kommunikation med mera. Förbundsstyrelsens motioner ska presenteras innan motionstiden går ut den 20 februari. En orsak till förändringarna är att förbundet som helhet förlorar medlemmar (antalet frilansarna är oförändrat) och får in mindre pengar. Samtidigt ökar personalkostnaderna.

Kongressval: Val av ombud till Journalistförbundets kongress pågår fram till den 28 november. Rösta här. Nominerad från vår klubb är undertecknad.

Upphovsrätt: I en debattartikel uppmanar Jonas Nordling med fler svenska politiker att titta på tysk upphovsrättslagstiftning.

Frilans riks ordförande Victoria da Silva har fått jobb på Servicebolaget. Mälardalens ordförande Gert Lundstedt,  tar över fram till Frilans Riks årsmöte som äger rum i Stockholm den 12 februari.

Vänliga hälsningar, Karin Kämsby, ordförande Mellannorrlands frllansklubb

Vi finns på Facebook: Mellannorrlands frilansklubb