Medlemsbrev 18.12.2019

      Inga kommentarer till Medlemsbrev 18.12.2019

Det varit en lång och intensiv höst med många fackliga frågor på bordet.
Möten/Kurs: Vi har haft tre möten under hösten, två styrelsemöten, samt ett medlemsmöte med lunch och Frilans Riks ordförande Gert Lundstedt som gäst den 8 november. Vi har haft en kurs i kreativt skrivande som var mycket bra. En frilanslunch har också ägt rum på Fjällsätra i Undersåker,  mer om den i Facebookgruppen Mellannorrlands Frilansklubb.
Nätverk: Vi har fått en förfrågan från Frilans Riks styrelse om vi är intresserade av att vara med i ett nätverk för frilansar i Norrbotten, Västerbotten och Mellannorrland. Det skulle vara på Facebook eller Instagram. Vi har svarat att vi i så fall kan utvidga vår FB-grupp till att omfatta hela Norrland och byta namn på den. Vi vill inte ha ett till frilansnätverk att hålla reda på. 
Medlemsvärvning: På mötet med Gert Lundstedt blev det en diskussion om medlemsvärvning. I början av nästa år planerar vi att kontakta frilansar inom media som finns i vårt geografiska område men som inte är med i Journalistförbundet.
Gratisjobbare: Vi har fått ett tips om gratisarbete på Gefle Dagblads kultursida. Ärendet har lämnats över till Mittmediaklubben och Frilans Riks. Enligt Journalistförbundets Frilansstrategi ska arbetsplatsklubbarna bevaka vilka frilansar företaget anlitar. Genom Frilansavtalet för dagspress kan de också förhandla arvoden för enskilda frilansar.
Facklig kurs: Två från styrelsen har varit på frilansfacklig kurs. En nyhet som kom fram där var att Journalistförbundet är beredda att använda sin konfliktkassa för att stötta frilansare. Det hänger på frilansarnas egen stridsvilja om det ska bli verklighet. Också Journalistförbundets Frilansstrategi  som antogs i september i år gicks igenom.
Upphovsrättsdirektivet: På kursen medverkade Olle Wilöf. Han sätter stor tilltro till EU:s upphovsrättsdirektiv som han tror kan förändra situationen för oss frilansar till det bättre. Direktivet anpassa till svensk lagstiftning i juni 2021. Se kort film från Frilans Riks om upphovsrättsdirektivet.
Årsmöte: Årsmötet planeras äga rum torsdagen den 13.2, i Sundsvall.