Coronainfo

      Inga kommentarer till Coronainfo

Hej! Det jobbas från olika håll inom Journalistförbundet på att få fram stödåtgärder för frilansar under coronakrisen. Här kommer info om det.

Statens företagsstöd har i första hand riktats till aktiebolag (AB) men de flesta av Journalistförbundets frilansar har enskilda firmor. Några är också a-skattare. Tillsammans med Klys och TCO verkar förbundet för att även enskilda firmor ska få stöd.

Det har visat sig att en stor del av frilansarna inom förbundet är inte med i a-kassan. De uppmanas nu att gå med i en a-kassa. Det finns även ett antal frilansar som är med i förbundet men som tillhör andra klubbar än Frilans Riks. De uppmanas nu att registrera sig som frilansmedlemmar så att de vid behov kan få rätt stöd.

Frilansjouren varnar för att det finns uppdragsgivare som kan ta till arvodesdumpning och ställa in betalningar i spår av krisen, så håll koll. Kontakta Frilansjouren om du behöver hjälp, mejl frilansjouren@sjf.se.

Förbundet har inrättat en krisfond för frilansar som det går att söka stipendier från. Ansökan är öppen till och med 15 maj. Mer info här på förbundets samlingssida för coronainfo.

En debattartikel från Frilans Riks med krav på ökat stöd till frilansar har publicerats i Journalisten. Frilans Riks har även försökt driva att frilansar med enskilda firmor ska få lägga sina företag partiellt vilande, så att de kan ta de jobb som ändå finns, men förslaget har svårt att få gehör.

Även försäkringsfrågan diskuteras. Gefverts företagsförsäkring, som många frilansar anlitar, har infört en klausul om att den inte gäller vid pandemi. Det är vanligt att försäkringar inte gäller vid pandemi, kolla de du har.

Ta chansen till vidareutbildning. Journalistförbundet frilans har många bra webbsända kurser.