Stöd till enskilda företagare under pandemin

I fredags hade Frilans Riks corona-grupp ett videomöte med sektions-ordföranden om statligt stöd till företagare med enskild firma. Finansutskottet har ställt sig bakom ett förslag från moderaterna om att

• ge företagare med enskilda firmor möjlighet att deltidsstämpla a-kassa 

eller 

•  att omställningsstödet förändras så att den enskilda firmans lönekostnader räknas in i företagets fasta kostnader.

Vid deltidsstämpling av a-kassa vill Frilans Riks corona-grupp dels att stödet är tillfälligt för att inte snedvrida konkurrensen, dels att avsatta medel i periodiseringsfonder inte ska påverka a-kassan. Eftersom det enda egentliga stöd som erbjudits oss med enskild firma har varit att avsätta 100 procent av vinsten från 2019 (egentligen att låna pengar av sig själv och riskera att stå med en skatteskuld senare) så ska inte de som känt sig tvungna att nyttja denna möjlighet hamna utanför ett eventuellt stöd baserat på a-kassan.

Förändras omställningsstödet behöver jämförelseperioden för att beräkna omsättningstapp vara längre än mars och april 2019 eftersom många frilansjournalister fakturerar ojämnt över året. Det liknar helt enkelt mer ett lotteri än ett stöd om jämförelseperioden är så kort, eftersom många av oss vissa månader fakturerar väldigt mycket och andra väldigt lite.

Förslaget ligger nu hos regeringskansliet för beredning och det är oklart vad regeringen kommer att lägga fram (om det blir något av detta) och hur det i sådana fall kommer att utformas, men corona-gruppen håller koll på frågan.

Övrig info

• Sektionens hemsida har fått en ny adress: https://frilanssodranorrland.se/

• Vår motion om att presstödet ska villkoras med att mottagarna inte får tillämpa fulavtal har besvarats av förbundsstyrelsen. De ser positivt på förslaget och skriver att: ”Medieföretag som uppbär mediestöd ska självklart följa gällande lagar och regel, såväl arbetsrättsliga som upphovsrättsliga.” 

• Journalistförbundet har startat en frilanspodd.